flexile-white-logo

Praha, 19. 6. 2013 – Český helsinský výbor trvá na tom, že povolení vydání osoby za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody bez ukončeného azylového řízení je v rozporu s mezinárodními závazky v oblasti uprchlického práva a v oblasti lidských práv.

Podle vyjádření zástupců Ministerstva spravedlnosti při vydání Alexeje Torubarova do Ruské federace k žádnému pochybení nedošlo. Ministerstvo tak dále trvá na stanovisku, že vydání je možné uskutečnit bez ohledu na ukončení azylového řízení. V této souvislosti také zástupci Ministerstva uvedli, že judikatura Nejvyššího správního soudu pro ně není závazná.

S Ministerstvem spravedlnosti se ztotožňujeme v tom, že azylová řízení trvají nepřiměřeně dlouho a že nejsou dodržovány zákonem stanovené lhůty pro vydání rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany. „Z tohoto důvodu se obracíme na Ministerstvo vnitra s výzvou, aby žádosti o udělení mezinárodní ochrany osob, proti nimž je zároveň vedeno extradiční řízení, byly vyřizovány přednostně a za dodržení zákonných lhůt“, uvedla Nicola Švandová, právnička ČHV.

Český helsinský výbor je přesvědčen o tom, že v tomto případě dochází k upřednostňování bilaterálních vztahů v oblasti zahraniční politiky před mezinárodními závazky ČR v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod.

Jednotlivá vyjádření byla prezentována na kulatém stole, který uskutečnili občanské sdružení Pomoz jednomu člověku a advokátní  kancelář  JUDr. Milan Hulík a partneři a jehož tématem bylo extradiční a azylové řízení v kontextu lidských práv. Mezi hosty kulatého stolu byli mimo jiné i představitelé ruské občanské společnosti – Světlana Gannuškinová, Olga Romanovová a Grigorij Pasko.

Výzva Ministerstvu vnitra k respektování zákonných lhůt v azylovém řízení je dostupná ZDE.

Pro více informací kontaktujte:

Ľubica Turzová
projektová a PR koordinátorka ČHV
E: lubica.turzova@helcom.cz
T: 257 221 142