flexile-white-logo

O NÁS

Jakožto součást světové sítě helsinských výborů je ČHV stabilní  neziskovou organizací, která získala za svojí dlouhodobou činnost renomé, které akcentují i instituce, jejichž činnost z hlediska lidských práv monitoruje.

ČHV dlouhodobě a pravidelně mapuje situaci v českém vězeňství, a to přímo v terénu při inspekčních návštěvách, při nichž úzce spolupracuje s Vězeňskou službou ČR.

Odsouzení se na ČHV obrací nejen se žádostmi o poradenství při řešení životních situací, které je čekají po propuštění, ale na základě výjimky z kontroly korespondence také ve věcech, jakými jsou šikana nebo špatné zacházení ve vězení.

Velkou částí aktivit ČHV je registrovaná služba odborného sociálního poradenství poskytující generální právní pomoc všem potřebným. Významnou část klientů v této služby tvoří lidé bez domova, oběti násilí, či vězněné osoby.

NAŠE HLAVNÍ AKTIVITY

Sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských práv; připomínkování návrhů zákonů a předkládání alternativních návrhů, pokud souvisejí s ochranou práv.

Sledování stavu lidských práv v ČR se zvláštním důrazem na vybrané oblasti; pravidelné vypracování zpráv o stavu lidských práv v ČR.

Sledování situace těch skupin obyvatelstva, u nichž ochrana lidských práv vyžaduje zvláštní pozornost.

Bezplatné právní a sociální poradenství jednotlivcům, jejichž lidská práva byla porušena.

Výchova k lidským právům, pořádání diskuzí a seminářů s touto tématikou; školící programy pro školy, profesní skupiny i pracovníky a aktivisty nevládních organizací; publikační činnost.

Mezinárodní spolupráce s dalšími mezinárodními nevládními a veřejnými institucemi; spolupráce na národních či mezinárodních projektech rozvoje demokracie a lidských práv.