flexile-white-logo
Ženám podle zákona náleží stejná práva jako mužům. V praxi je to ale jinak, ženy o svá práva častěji přicházejí, jsou jim krácena nebo o ně musí bojovat. Diskriminace v právu na vzdělání, práci a rovné finanční ohodnocení na základě pohlaví a zakořeněných stereotypů rolí mužů a žen existuje i ve 21. století v České republice. Ve vysokých pozicích jsou pouze jednotky procent žen. Na trhu práce jsou ženy více zastoupeny v hůře placených oborech. Ženy jsou také častěji obětmi domácího a sexualizovaného násilí. 

Situaci v právech žen v České republice nejen popisujeme, ale zasazujeme se o rovnost všech v celé společnosti. Naším cílem je působit jako „watchdog organizace” (hlídací pes), který dohlíží na to, aby se ženy nemusely o svá práva bít, ale měly je automaticky. Podporujeme účast žen a jejich hlas ve veřejném prostoru, protože polovinu obyvatelstva nelze ignorovat. Tematizuje menstruační chudobu, která bývá bagatelizovaná jako okrajové téma. Zabýváme se náhradním mateřstvím, které se zatím v České republice pohybuje v právním vakuu. 

OSOBNOSTI PROJEKTU

$

Ágnes Bučinská Němečková

.