flexile-white-logo

co děláme

Poskytujeme potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení

Podporujeme klienty a pomáháme jim při vyjadřování svých potřeb a obhajobě jejich práv a zájmů

Poskytujeme informace o dostupných službách a podporujeme klienty v jejich využívání

Podporujeme klienty a pomáháme jim při získávání informací o svých právech

Podporujeme klienty při hledání možných alternativ řešení a jejich realizaci

VYBRANÉ OBLASTI NAŠEHO PŮSOBENÍ
]

Porušení základních lidských práv (práva na ochranu soukromí, práva na zachování lidské důstojnosti, práva na ochranu jména atd.)

]

Porušení občanských práv (práva volit, práva být volen, práva vyjadřovat své názory atd.)

]

Porušení sociálních práv (např. práva na hmotné zabezpečení)

]

Porušení práv při poskytování zdravotní péče a služeb (práva pacienta) atd.

]

Podezření na špatné zacházení, na zanedbání zdravotní péče v institucích (během vazby či výkonu trestu, psychiatrické léčebny, pobytová zařízení sociálních služeb atd.)

]

Podezření na diskriminaci z jakéhokoli důvodu (postižení, věk, rasa, náboženství atd.)

]

Základní orientace ve správním a v soudním řízení

]

Oblast zaměstnávání (pracovně právní vztahy, zacházení se zaměstnanci atd.)

]

Oblast sociálního bydlení

]

Rodinné a partnerské vztahy

]

Školství a vzdělání

]

Veřejná práva

KOMU POMÁHÁME

imigranti a azylanti

oběti trestné činnosti

osoby v krizi

rodiny s dítětem/dětmi

etnické menšiny

POTŘEBUJETE POMOCI? KONTAKTUJTE NÁS!

Písemné dotazy zasílejte na email. adresu: info@helcom.cz nebo poštou na adresu ČHV. Služby poradenského centra můžete využít také osobně, ale pouze po předchozím objednání na telefonu.

najdete nás na adrese

Štefánikova 216,
150 00 Praha

provozní doba služby

čtvrtek: 10:00 – 14:00
pátek: 10:00 – 14:00
(pouze na objednání)

poradna@helcom.cz

+420 773 115 951