flexile-white-logo

Projekt podpory práv dětí

Projekt ochrany  práv dětí a jejich dodržování je důležitou součástí činnosti Českého helsinského výboru. Naše působení se netýká jen obecných práv dětí. Specializujeme se mimo jiné na  práva dětí při pobytu v nemocnici a práva dětí vězněných rodičů. Úmluva o právech dítěte definuje práva dětí jednoznačně a je závazná i pro Českou republiku. Přesto se až příliš často setkáváme s jejich porušováním. Naší prací je monitorovat situaci a vytvářet tlak na výkonné instituce, aby zabraňovaly porušování zákonů a dohlížely na dodržování legislativního rámce. 

Práva dítěte v nemocnici jsou často porušována, protože je zákon vykládán velmi volně nebo se spoléhá na jeho neznalost. V rámci projektu působíme v pracovních skupinách Vládní zmocněnkyně pro lidská práva, Ministerstva zdravotnictví a ve Výboru pro práva dítěte na Úřadu vlády. Formou kampaní pracujeme  na lepší vzdělanosti veřejnosti, aby rodiče i jiné pečující osoby věděly, jaká práva jejich dítě má.

 

Práva dětí vězněných rodičů jsou velkým tématem. Naším cílem je změnit vnímání veřejnosti, které se zaměřuje na postavení rodiče ve vězení. Chceme změnit veřejné mínění tak, aby bylo společensky nepřijatelné trestat dítě za to, že jeho rodič je vězení. Dítě, jehož rodič je ve výkonu trestu, má právo ho vidět a udržovat s ním kontakt. Materiální, systémové i myšlenkové stereotypy v této oblasti chceme odstraňovat ve prospěch dětí. 

Významnou součástí každého z projektů je monitoring a kontrola. Popisujeme právní situaci a srovnáváme naše mezinárodní závazky i vnitrostátní  úpravy s realitou výkonu jednotlivých práv.

Projekt podpory práv dětí můžete podpořit zde. Děkujeme.

OSOBNOSTI PROJEKTU

$

Ágnes Bučinská Němečková

.