flexile-white-logo

Pozvánka na valnou hromadu Českého helsinského výboru, z. s.

Vážené členky, vážení členové, dovolte, abych Vás jakožto předseda spolku v souladu s čl. 8. odst. 3. Stanov ČHV tímto pozval na valnou hromadu Českého helsinského výboru, z. s., která se bude konat dne 30.5.2023 od 17.00 hod. v sídle ČHV na adrese Štefánikova 21, 150...
Zemřely Dana Němcová a Petruška Šustrová

Zemřely Dana Němcová a Petruška Šustrová

Rok 2023 bude do historie ČR zapsán jako rok ztrát významných osobností. V letošním roce jich již odešlo několik, z řad těch kdo se významně podílely na tvorbě naší novodobé historie. Ve velmi krátké době nás opustily Dana Němcová a Petruška Šustrová, signatářky...
Výbor proti mučení – zápis ze zasedání

Výbor proti mučení – zápis ze zasedání

„Dne 30. listopadu 2022 se na Úřadu vlády konalo zasedání Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání („Výbor proti mučení“) při Radě vlády pro lidská práva.    Jednání se zúčastnil i Český helsinský výbor (ČHV)...
CHV attended the Training for lawyers

CHV attended the Training for lawyers

On 19 December 2022, the Czech Helsinki Committee attended the Training for lawyers on EU instruments in Family Law, organized by ČAK in cooperation with the European Lawyers Foundation (ELF) within the EU project CiviLAW of which ČAK is a partner. The participants...