flexile-white-logo

Soud zamítl žalobu muslimky na pražskou školu kvůli zákazu hidžábu

Soud zamítl požadavek somálské dívky, která se domáhala omluvy a 60.000 korun od pražské Střední zdravotnické školy kvůli údajnému zákazu nosit muslimský šátek hidžáb. Žalobkyně tvrdila, že ji instituce nepřímo diskriminovala v přístupu ke vzdělání a svobodné volbě povolání. Podle soudkyně však dívka diskriminaci neprokázala, především však nesplnila podmínky pro zahájení studia. Rozsudek není pravomocný.

„Podstatné bylo zkoumat, zda žalobkyně vůbec splnila předpoklady pro to, aby se stala studentkou. Jen tak by mohla uplatňovat svůj nárok podle diskriminačního zákona,“ konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 Daniela Čejková.

Ayan Jamaal Ahmednuurová opustila podle své verze školu kvůli tomu, že na základě rozhodnutí ředitelky nesměla nosit šátek ani při teoretické výuce. Původně prý přitom byla domluvená na tom, že hidžáb bude odkládat pouze při ošetřovatelské praxi. Škola údajně nepřistoupila ani na alternativu, že by dívka měla při vyučování zahalený pouze krk.

Soudkyně však dala za pravdu verzi školy, že dívka, která má v Česku azyl od roku 2011, nepředložila do zahájení školního roku navzdory dohodě požadované povolení k pobytu. Do formuláře o zanechání studia vyplnila jako důvod zákaz nošení hidžábu až následně. Ohledně údajné diskriminace neunesla právní zástupkyně dívky důkazní břemeno.

Více na  http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/77314/soud-zamitl-zalobu-muslimky-na-prazskou-skolu-kvuli-zakazu-hidzabu.htmlThe court rejected the request Somali girl who demanded an apology and 60,000 crowns from Prague’s Secondary medical school because of an alleged ban on wearing the Muslim headscarf hijab. The applicant claimed that her institution indirectly discriminated against in access to education and free choice of profession. According to the judge, however, did not prove discrimination against the girl, but mostly failed to meet the conditions for the start of the study. The judgment is not final.

„The important thing was to examine whether the applicant has met all the conditions for it to become a student. Only then could exercise his right under discriminatory law,“ said Judge of the District Court for Prague 10 Daniela Čejková.

Ayan Jamaal Ahmednuurová abandoned by their version of school because based on the decision of the Director was not allowed to wear a headscarf or the theoretical teaching. Originally while apparently he had an agreement that the hijab will only defer in nursing practice. The school reportedly did not even on the assumption that a girl should only shrouded in teaching neck.

However, the judge gave the correct version for schools that girl who has asylum in the Czech Republic since 2011, had submitted the beginning of the school year, despite an agreement required permit. In the form of abandoning studies completed as the reason for a ban on wearing the hijab subsequently. Regarding the alleged discrimination has not satisfied the legal representative of the girls burden.

More on  http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/77314/soud-zamitl-zalobu-muslimky-na-prazskou-skolu-kvuli-zakazu-hidzabu.html

komentáře

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

podobné příspěvky