Novinky

Dne 13. 4. 2015 uskutečnil ČHV druhou asistovanou návštěvu pro děti, které mají rodiče ve výkonu trestu

8 dětí z dětských domovů se mohlo díky finanční pomoci soukromých dárců ČHV po dlouhé době setkat se svým rodičem – v tomto případě s otci ve výkonu trestu ve věznici v Rapoticích. Děkujeme za finanční pomoc dárců při realizaci této návštěvy.  Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Zástupkyně Českého helsinského výboru protestují proti soudně nařízenému odebrání dvou nezletilých dětí od otce a proti jejich umístění do diagnostického ústavu

Dnes nejpozději do 12 hodin musí být z příkazu soudu panem A. dovezeny dvě nezletilé děti ve věku 7 a 12 do diagnostického ústavu v Hradci Králové. Důvodem umístění dětí jsou dlouhodobé spory rodičů o styk s dětmi a odmítání dětí být u matky ve výchově. Obě děti ale shodně tvrdí, že chtějí být u otce, kterého dle jejich vyjádření mají rády a jsou s ním šťastné. K výchově a chování matky vůči nim mají řadu výhrad, přesto je soud původně svěřil do výchovy jí.

Umístění do diagnostického ústavu do tří dnů od doručení rozhodnutí nařídil soud v pondělí 22. 3. 2015 předběžným opatřením. Reagoval tak na návrh orgánu péče o děti v Broumově, který přitom má děti v tomto řízení zastupovat jako kolizní opatrovník, tedy jejich obhájce.  K rozhodnutí o odebrání dětí soud přistoupil přesto, že matka děti, které odmítaly u ní být, je otci předala počátkem března do výchovy a otec proto podal žádost o jejich svěření do výchovy. Soud rovněž odmítl návrh otce na zastoupení dětí nestranným právním zástupcem.

Obě děti, s nimiž hovořila i ředitelka ČHV, nesou náhlé a zásadní rozhodnutí soudu velice těžce. Nesouhlasí zejména s odloučením od otce, s vytržením ze školy a od kamarádů. Nejistota délky jejich pobytu mimo domov je také stresujícím faktorem. Přitom cílem pobytu má být dle odůvodnění OSPOD i soudu poskytnutí klidového prostředí bez dohadování rodičů.  OSPOD zatím nereflektoval nabídku ČHV o mediaci mezi rodiči, či uspořádání případové konference, které by mohly odvrátit odvoz dětí.

ČHV považuje rozhodnutí soudu i způsob jeho realizace za neadekvátní situaci, silně traumatizující pro děti i pro otce. Rozhodnutí soudu je v rozporu s právem dětí na rodinný život, s právem být v řízení slyšen a s právem na spravedlivý proces.

Z důvodu ochrany soukromí dětí, nejsou a nebudou uváděna jejich pravá jména ani jméno otce. Ten podal ve věci odvolání a také stížnost k veřejné ochránkyni práv.

  • Táňa Fischerová                                                               Lucie Rybová
  • předsedkyně ČHV                                                             ředitelka ČHV

Kontakt:

  • Mgr. Lucie Rybová
  • Tel.: (420) 602 646 940
  • E-mail: lucie.rybova@helcom.cz

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Pozvánka na akci Českého helsinského výboru ve spolupráci s Českou ženskou lobby k Mezinárodnímu dni žen

Oslavte_s_nami_MDZ_2015_jinak.jpgŽeny a matky ve vězení – jaká mají práva a jak prožívají svůj trest? Proč trestáme i děti, které mají matky ve vězení?      

Datum a místo konání: 9. března 2015 v  Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Začátek: 15 – 16,30 hodin.

Prezentace zkušeností z projektu „Děti vězněných rodičů“ a následná diskuse s ředitelkou Českého helsinského výboru Mgr. Lucií Rybovou.

Anotace:  

Mají ženy-matky právo mít své děti u sebe nebo se s nimi alespoň pravidelně setkávat i ve vězení? Jaké to je být matkou nezletilých dětí a být bez nich ve výkonu trestu? Jaké jsou podmínky pro návštěvy dětí a rodinných příslušníků ve věznicích? Jaké to je být dítětem v dětském domově a nemít možnost navštívit matku, protože je zavřená?

Informace naleznete rovněž na webu ČŽL  http://www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/328-7/oslavte-s-nami-mdz-jinak/

a Facebooku – událost Mezinárodní den žen Praha – https://www.facebook.com/events/1627677347460606/?fref=ts

ČHV usiluje o zajištění finanční dostupnosti léčby konopím

ČHV usiluje o zajištění finanční dostupnosti léčby konopím všem pacientům, pro které je konopí jediným prostředkem pro zmírnění projevů jejich nemoci.

Proto Český helsinský výbor podpořil konání konference na téma “Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe”, která se koná ve dnech 4. -7. března 2015 v Praze v Marriott Hotelu, V Celnici 8. Záštitu poskytli konferenci také ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Podrobný program naleznete zde: http://www.medical-cannabis-conference.com/cs

Dne 24. 2. 2015 realizuje ČHV první asistovanou návštěvu dětí z dětských domovů a z pěstounských rodin ve věznici ve Světlé nad Sázavou v roce 2015

Dnes proběhne první asistovaná návštěva dětí z dětských domovů a z pěstounských rodin v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou v roce 2015 za účasti naší mediátorky paní Dany Vrabcové.

Tato návštěva se může uskutečnit pouze díky podpoře AK Pokorný a spol., která poskytla ČHV finance na zaplacení cestovného dětem a jejich doprovodu za jejich maminkami včetně nákladů na společný oběd, který je pro děti i pro jejich maminky po několika měsících vzdálenou připomínkou společných chvil trávených doma.

Americký velvyslanec Andrew H. Schapiro navštívil Český helsinský výbor a ocenil jeho působení při ochraně lidských práv a svobod v ČR

V pátek 6. února 2015 zavítal Andrew H. Schapiro do sídla Českého helsinského výboru, kde hovořil s Táňou Fischerovou a Lucií Rybovou o stavu ochrany a dodržování lidských práv v České republice a o aktivitách ČHV. Před jmenováním do funkce byl Andrew Schapiro mimořádně úspěšný a renomovaný právník a byl za svoji práci opakovaně oceněn.

Jsou chirurgické kastrace legitimním nástrojem při léčbě nebezpečných sexuálních deviantů?

V pořadu Pro a proti hovořila ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová a sexuolog Petr Weiss o provádění chirurgických kastrací v České republice, která jako z posledních zemí v Evropě tuto metodu stále ještě používá.

“Bylo prokázáno, že chirurgická kastrace není účinnější než jiné humánní metody, jako je chemická kastrace nebo psychoterapie.”

“I po chirurgické kastraci pacienti recidivují, jde navíc o metodu nevratnou, nehumánní, neetickou, což zastává i mezinárodní asociace odborníků na sexuologickou léčbu.”

“Skutečnost, že postoje lékařů a právníků ke kastraci mohou být rozdílné, vyžaduje další jednání. Ta ale neprobíhají.” Pokračovat ve čtení

Stanovisko Rady Evropy – fungování systému náhradní rodinné péče v kontextu odebírání českých i dalších dětí

Výbor pro sociální věci, zdraví a trvale udržitelný rozvoj při Radě Evropy přijal návrh rezoluce týkající se nevhodné praxe při odebírání dětí z jejich rodin v některých členských státech Rady Evropy jako je např. Švédsko, Norsko a Velká Británie

Výbor Parlamentního shromáždění Rady Evropy pro sociální věci, zdraví a trvale udržitelný rozvoj dne 26. ledna 2015 jednomyslně přijal návrh rezoluce s názvem „Sociální služby v Evropě: legislativa a praxe při odebírání dětí z jejich rodin v členských státech Rady Evropy“. Návrh rezoluce je zařazen do programu dubnového zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

V návrhu rezoluce je vyjádřeno znepokojení nad porušováním práv dítěte a jeho rodičů v některých státech, ve kterých dochází k bezdůvodným rozhodnutím o odebrání dítěte rodičům nebo jeho bezdůvodnému nenavracení do rodiny. Ještě tragičtější jsou případy adopce bez souhlasu rodičů, ve kterých již není možné tuto situaci zvrátit. Znepokojení rovněž vzbuzují případy, kdy orgány sociálních služeb nepostupují dostatečně rychle při odebírání dítěte, kterého život a zdraví jsou ohroženy, anebo příliš rychle rozhodují o jeho navrácení do péče zneužívajících nebo zanedbávajících rodičů. Pokračovat ve čtení

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.