Český helsinský výbor

Tímto sdělujeme,
že webové stránky Českého helsinského výboru byly cíleně napadeny skupinou neonacisticky smýšlejících hackerů, kterým se nelíbí, že hájíme také práva menšin. Na obnovení stránek pracujeme. Rovnež upozorňujeme, že součástí útoku hackerů je dezinformační kampaň diskreditující napadenou neziskovou organizaci rozesíláním sděleních, která jsou nepravdivá, šíří nenávist proti menšinám či vyhrožují zastáncům lidských práv. Také se může stát, že obdržíte falešné dokumenty či faktury vystavené našim jménem. V těchto případech nás neprodleně kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle nebo emailu, případně informujte přímo policii ČR.

V tuto chvíli nás můžete kontaktovat pro další informace v této záležitosti nebo volat do poradenského centra na tel. +420 777 220 503. Stále jsme dostupni na našem emailu: info(at)helcom.cz. Rovněž uvítáme jakoukoliv podporu v boji proti cíleným a rasově motivovaným útokům na neziskové organizace.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Rybová
ředitelka ČHV

 

Varování:

S ohledem na to, že útoky hackerů na neziskové organizace pracující s menšinami pokračují a po konzultaci s IT experty, varujeme všechny organizace a jednotlivce před těmito cílenými útoky a doporučujeme prověřit bezpečnost Vaší IT infrastruktury se zaměřením na tyto oblasti:

V případě, že zjistíte, že stav zabezpečení není optimální, neváhejte a ihned podnikněte nápravná opatření.