Novinky

Táňa Fischerová v ČT: Český helsinský výbor se obrátí na Výbor OSN pro práva dítěte, aby posoudil, zda Norsko při odebírání dětí a při realizaci náhradní rodinné péče neporušuje Úmluvu o právech dítěte

Český helsinský výbor chce podat stížnost k Výboru OSN pro práva dítěte na Norsko kvůli porušování Úmluvy o právech dítěte při odebírání dětí z českých, ruských, ale i polských rodin. Názor dítěte není v řízení zohledněn, děti se nesmí s matkou pravidelně vidět a komunikovat, jsou cíleně zpřetrhávány vazby mezi sourozenci. Dle svědectví navrácených ruských dětí s nimi není v náhradních rodinách dobře zacházeno, trpí emocionálním stresem.

Více na http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/299244-stech-v-pripadu-norskych-deti-uz-cesti-politici-vic-udelat-nemohou/

Tisková zpráva: Stanovisko Českého helsinského výboru k případu odebrání dětí Michalákových

Český helsinský výbor se rozhodl po odvysílání diskuse v pořadu Hyde Park ČT dne 22. ledna 2015 ohledně odebrání dětí rodině Michalákových a po shlédnutí dokumentu o dalších obdobných kauzách a stížnostech na postup norského úřadu Barnevernet tentokrát ruských rodin o odebírání dětí také bez závažných příčin, a zejména s ohledem na stanoviska přímo samotných odebraných a posléze i navrácených dětí na špatné zacházení, k podání stížnosti k příslušným mezinárodním organizacím na ochranu práv dětí.

Praxe, která se objevila v Norsku, (ale existují obdobné případy i Velké Británii a možná v dalších zemích), je základním porušováním práv dětí na vlastní rodinu a práv rodičů na vlastní dítě. V pozadí všeho se skrývá byznys soukromých organizací s posvěcením státu, který tuto praxi nepřímo schvaluje a podporuje.

Dítě nesmí být majetkem státu, ani objektem obchodu a zisku. Jedině ve výjimečných a v transparentních případech, potvrzených nezávislými odborníky a hlavně soudem, může být dítě odebráno z původní rodiny. I pak má ale dítě podle Úmluvy o právech dítěte nadále právo na pravidelný styk s rodičem.

Zarážející je přístup ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu práv dětí Zdeňka Kapitána, zastupujícího v této otázce z titulu své funkce Českou republiku. Pan Kapitán dokonce schvaluje postup norských úřadů, ačkoli z titulu své funkce nutně musí znát rozvinutou praxi odebírání dětí a musí mu být tudíž známo, že takových to případů je velké množství. Ani takováto fakta jej však nevedou k otázce, jak systém funguje a je-li v pořádku. Je otázka, zda má potom setrvávat v takovéto funkci.

Táňa Fischerová,

předsedkyně České helsinského výboru

Informace o dalších kauzách zde: https://www.youtube.com/watch?v=T_HaH4OsA8M

Tisková zpráva je ke stažení ve formátu PDF zde.

Podpořte finančně či jinak projekt “Děti vězněných rodičů” v roce 2015

Hlavní cílem tohoto dlouhodobého projektu ČHV je zajištění kontaktu a podpora vazeb mezi konkrétními dětmi zejména z chudých rodin s jejich rodiči ve výkonu trestu prostřednictvím tzv. asistovaných návštěv dětí ve věznici.

Český helsinský výbor kromě toho usiluje o systémové změny a to jak na straně podmínek výkonu trestu pro rodiče nezletilých dětí, tak na straně systému sociálně právní ochrany dětí odsouzených rodičů.

Další informace o projektu naleznete na stránce projektu.

Docházelo u nás k protiprávním sterilizacím, nebo jde jen o honbu za odškodněním?

V pořadu Českého rozhlasu „Pro a proti“ dne 13. 12. 2014 obhajovala ředitelka ČHV Lucie Rybová nutnost odškodnění všech protiprávně osob proti zástupci České gynekologické a porodnické společnosti Vladimíru Dvořákovi.

Čtěte a poslechněte si celou diskusi na: http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/dochazelo-u-nas-k-protipravnim-sterilizacim-nebo-jde-jen-o-honbu-za-odskodnenim–1431738

Výzva ke zrušení rasistického webu www.White-Media.info

Dne 6. listopadu 2014 vyzval Český helsinský výbor spolu s Amnesty International ČR odpovědné členy vlády a další veřejně působící osoby ke zrušení rasistického webu www.White-Media.info.

Tyto webové stránky veřejně různými nepřijatelnými způsoby hanobí skupinu obyvatel na základě její rasy, šíří a podněcují rasovou nenávist. Současně s touto činností jsou na webu dlouhodobě a soustavně napadáni jednotlivci i organizace hájící lidská práva, kteří musí čelit útokům hackerů sdružených kolem tohoto webu. Více viz. zveřejněná tisková zpráva.

ČHV současně zaslal odpovědným členům vlády tzn. ministru vnitra, spravedlnosti, ministru pro lidská práva a premiérovi dopis, aby se neprodleně zasadili o zrušení fungování veřejně dostupného webu www.White-Media.info, jehož obsah je v rozporu se zákony i s mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv. Dopis ve formátu PDF naleznete zde.

Český helsinský výbor spolu s dalšími zahraničními neziskovými organizacemi a s osobnostmi jako je Sergej Kovalev apelují na Federální Vysílací Radu Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců Rádia Svobodná Evropa v Praze

Po neúspěšném oslovení premiéra B. Sobotky Český helsinský výbor požádal o pomoc ministra zahraničních věcí L. Zaorálka, aby se alespoň on ze své funkce zasadil o smírné urovnání sporu dvou bývalých zaměstnankyň s rozhlasovou stanicí Rádio Svobodná Evropa. (Dopis ministru zahraničních věcí a původní zpráva z 16.6.2014). Po více jak dvou měsících Český helsinský výbor dosud neobdržel žádnou odpověď.

Současně začátkem července oslovil Český helsinský výbor více než třicet zahraničních lidskoprávních organizací, aby podpořily jeho snahu a poslaly svým jménem dopis Federální Vysílací Radě Guvernérů (BBG), aby ukončila diskriminaci zaměstnanců rozhlasové stanice Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL) v Praze, kteří pochází z tzv. třetích zemí (nejvíce ze zemí bývalého sovětského svazu), a na něž se dle sporného výkladu českých soudů nevztahuje ochrana českých ani amerických zákonů. Předchozí dopisy Českého helsinského výboru zasílané BBG v této věci byly totiž zcela ignorovány.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva: Dopis ČHV ohledně nevyhovujícího systému financování (nejen lidsko-právních) neziskových organizací v ČR

Český helsinský výbor zaslal v polovině června dopis ministrovi pro lidská práva a předsedovi Rady vlády pro neziskové organizace Jiřímu Dienstbierovi, ve kterém poukazuje na špatně nastavený státní dotační systém financování neziskových organizací v ČR ze strany státu. Přislíbené dotace od státu chodí se zpožděním, které je často několikaměsíční. Pro neziskové organizace znamená zpoždění dotací od státu zadlužování. Neziskové organizace tuto situaci řeší braním si překlenovacích úvěrů, dočasným propouštěním zaměstnanců či omezování služeb. Český helsinský výbor také v dopise poukazuje na chybějící systémovou podporu státu formou dotačních programů na aktivity týkající se ochrany lidských práv jako je zejména osvěta, vzdělávání, monitorování a sběr dat týkajících se dodržování lidských práv určitých zranitelných skupin obyvatel v ČR.

Pokračovat ve čtení

ČHV se hlásí další protiprávně sterilizované osoby

Český helsinský výbor se podílí na přípravě zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob. Díky zveřejnění informace v ČT se denně ředitelce ČHV Lucii Rybové hlásí o informace další poškozené osoby, které doposud o možnosti domáhat se odškodnění nevěděly.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/281897-nedobrovolne-sterilizovane-zeny-by-mohly-dostat-odskodne/

Další články týkající se sterilizací:

Další příspěvky

Všechny publikované příspěvky naleznete zde.