flexile-white-logo
Výbor proti mučení – zápis ze zasedání

Výbor proti mučení – zápis ze zasedání

„Dne 30. listopadu 2022 se na Úřadu vlády konalo zasedání Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání („Výbor proti mučení“) při Radě vlády pro lidská práva.    Jednání se zúčastnil i Český helsinský výbor (ČHV)...