flexile-white-logo

Státní zástupci by měli vykonávat dozor v zařízeních pro uprchlíky

Nejen v zařízení pro uprchlíky docházelo v minulosti podle ombudsmanky k porušování Evropské úmluvy o lidských právech. Podle návrhu Rady vlády ČR pro lidská práva chybí nezávislý dozor státního zástupce také například v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a při hospitalizaci pacienta bez souhlasu. I na základě podnětu ombudsmanky by vláda měla zvážit jeho zavedení.

Státní zastupitelství dnes vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova. V některých zařízeních ale stále chybí. To opakovaně kritizuje jak odborná veřejnost, tak veřejná ochránkyně práv. Anna Šabatová při návštěvě detenčního zařízení Bělá-Jezová v roce 2015 řekla, že děti zde žijí v objektivně horších podmínkách, než mají čeští vězni.

Ochránkyně v této souvislosti upozornila, že v České republice chybí kontrolní mechanismus, který by naplňoval závazky vyplývajících z čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jež garantuje právo na účinný prostředek nápravy každému, jehož práva a svobody přiznané Úmluvou byly porušeny.

„Rada došla k závěru, že rozšíření působnosti státního zastupitelství i na tato zařízení bude nejvhodnějším nástrojem, a to jak z hlediska odbornosti, tak ze systémového hlediska, kdy bude zajištěn jednotný režim pro všechna podobná zařízení. Rovněž je zajištěna vysoká úroveň nezávislosti a nestrannosti dozoru, která vyplývá z postavení státního zastupitelství,“ uvádí Rada v předkládací zprávě, kterou má Česká justice k dispozici.

Tímto krokem by nebyla státnímu zastupitelství svěřována pravomoc v nové oblasti. Naopak by se pouze jednalo o speciální právní úpravu pravomoci státního zastupitelství, kterou již dnes zákon o státním zastupitelství předpokládá, ale která ve speciálních zákonech v současné době chybí. „Právní úprava způsobu a podmínek, za nichž je vykonáván dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je omezována osobní svoboda, by proto měla být doplněna do zákona o zdravotních službách, zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. Podmínky a způsob výkonu dozoru v těchto zařízeních by měly obdobně vycházet z právní úpravy dozoru státního zastupitelství v jiných zařízeních, kde již dnes je tento dozor vykonáván,“ uvádí se ve vládní analýze.

Návrh si vyžádá personální posílení kapacit jednotlivých státních zastupitelství na okresní či krajské úrovni, a to jak o přímé státní zástupce, tak o administrativní a pomocný personál. Podle odhadů Nejvyššího státního zastupitelství půjde o 26 státních zástupců a 24 dalších pracovníků. Konkrétní náklady by měly činit kolem 61 mil. Kč ročně (včetně cca 4,5 mil. Kč jednorázových nákladů). O tyto finance bude muset být posílena rozpočtová kapitola Ministerstva spravedlnosti.

Více na http://www.ceska-justice.cz/2017/03/statni-zastupci-meli-vykonavat-dozor-v-zarizenich-pro-uprchliky/

komentáře

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

podobné příspěvky