flexile-white-logo

Pozvánka na valnou hromadu Českého helsinského výboru, z. s.

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto předseda spolku v souladu s čl. 8. odst. 3. Stanov ČHV tímto pozval na valnou hromadu Českého helsinského výboru, z. s., která se bude konat dne 30.5.2023 od 17.00 hod. v sídle ČHV na adrese Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 (budova Úřadu práce ČR, první patro).

Valná hromada ČHV se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení, úvodní slovo, přivítání nových členů ČHV a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
  2. Volba orgánů valné hromady;
  3. Zpráva o činnosti ČHV v roce 2022, o plánované činnosti v roce 2023, fungování předsednictva v roce 2022;
  4. Zpráva o hospodaření ČHV za rok 2022, výhled na rok 2023
  5. Projednání a přijetí úprav stanov ČHV;
  6. Odstoupení a volba nových členů předsednictva;
  7. Volba místopředsedů předsednictva;
  8. Různé, diskuse;
  9. Závěr.

Zdvořile prosím, abyste do 23.5.2023 potvrdili svou účast na valné hromadě na e-mailovou adresu: vratilova@helcom.cz

Návrhy změn stanov ČHV Vám budou rozeslány nejpozději do 20.5.2023.

Závěrem mi dovolte připomenout, že členský příspěvek za členství v ČHV je stanoven na částku 200 Kč a že členství je pevně spjato s jeho úhradou. Členský příspěvek lze uhradit bankovním převodem ve prospěch účtu ČHV č. 2542779329/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., kdy do popisu platby, prosím, uveďte své jméno a příjmení a účel platby (členský příspěvek na rok 2023). 

S přátelským pozdravem,

JUDr. Václav Vlk,

předseda Českého helsinského výboru, z. s.

komentáře

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

podobné příspěvky